Automatizacija mašina i procesa

PROJEKTOVANJE - INŽENJERING - TRGOVINA


Vršimo usluge u sledećim oblastima:
 • Automatizacija industrijskih mašina i procesa
 • Vizualizacija industrijskih procesa SCADA ili HMI sistemima
 • Merenje i nadzor industrijskih procesa
 • Programiranje servo drajvera i motora
 • Ugradnju step motora i drajvera
 • Regulacija motornih pogona pomocu frekventnih regulatora
Prema Vašim potrebama vršimo kompletno projektovanje sistema automatizacije, programiranje PLC kontrolera i HMI softvera, šemiranje i montažu ormana, puštanje u rad i obuku.

Trgovina opremom za automatizaciju
 • PLC kontroleri
 • HMI paneli
 • Prekidačka napajanja
 • Pomoćni releji, tajmeri
 • Kontaktori, motorno zaštitni prekidači
 • Frekventni regulatori
 • Servo motori i drajveri
 • Step motori i drajveri
 • Signalne sijalice, tasteri, prekidači
 • Krajnji prekidači
 • Radio komande za: pumpe za beton, kranove..
 • Induktivni senzori, optički difuzni i retroreflektivni senzori
 • Kolor mark senzori
 • Transmiteri pritiska
 • Termoregulatori
 • Brojači i tajmeri
 • Inkrementalni enkoderi, apsolutni enkoderi, linearni davači pozicije

Optimizujte Vašu proizvodnju/Povećajte produktivnost/Ostvarite uštede