PROJEKTOVANJE - INŽENJERING - TRGOVINA


Vršimo usluge u sledećim oblastima:

 • Automatizacija industrijskih mašina i procesa

 • Vizualizacija industrijskih procesa SCADA ili HMI sistemima

 • Merenje i nadzor industrijskih procesa

 • Programiranje servo drajvera i motora

 • Ugradnju step motora i drajvera

 • Regulacija motornih pogona pomocu frekventnih regulatora

Prema Vašim potrebama vršimo kompletno projektovanje sistema automatizacije, programiranje PLC kontrolera i HMI softvera, šemiranje i montažu ormana, puštanje u rad i obuku.

Trgovina opremom za automatizaciju

 • PLC kontroleri

 • HMI paneli

 • Prekidačka napajanja

 • Pomoćni releji, tajmeri

 • Kontaktori, motorno zaštitni prekidači

 • Frekventni regulatori

 • Servo motori i drajveri

 • Step motori i drajveri

 • Signalne sijalice, tasteri, prekidači

 • Krajnji prekidači

 • Radio komande za: pumpe za beton, kranove..

 • Induktivni senzori, optički difuzni i retroreflektivni senzori

 • Kolor mark senzori

 • Transmiteri pritiska

 • Termoregulatori

 • Brojači i tajmeri

 • Inkrementalni enkoderi, apsolutni enkoderi, linearni davači pozicije

Optimizujte Vašu proizvodnju/Povećajte produktivnost/Ostvarite uštede

SMART AUTOMATION 312 DOO
Salvadora Aljendea 2A
11000_Beograd

Kontakt:
Tel: 011 279 05 02
Mob: +381 65 83 81 480
info@smartautomation.rs